rhebergenadvies.nl

Huur- en zorgtoeslag

E-mail Print
Vanaf 2006 bestaat de bekende huursubsidie niet meer en hebben we te maken met huurtoeslag . Kwam u in het verleden in aanmerking voor huursubsidie en zijn de omstandigheden bij u niet verandert dan kunt er van uit gaan dat u in de meeste gevallen ook in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze huurtoeslag moet wel opnieuw aangevraagd worden.

Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Uiteraard kunnen wij ook een eerste aanvraag beoordelen.

Nog een grote verandering vanaf 2006 is het verdwijnen van de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering. Ook studentenverzekeringen bestaan dan niet meer. Vanaf 1 januari 2006 is het nieuwe ziektekostenstelsel actueel.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Naast deze basisverzekering kan een aanvullende verzekering worden afgesloten voor zorg die niet in het basispakket is opgenomen.

Afhankelijk van het inkomen kan men in aanmerking komen voor een
zorgtoeslag.

Deze zorgtoeslag moet aangevraagd worden. Denkt u in aanmerking te komen voor zorgtoeslag en heeft nog geen aanvraag ingediend omdat u bijvoorbeeld geen aanvraagformulier heeft ontvangen?

Neemt u dan contact met ons op!
Het kan nog steeds!